„Проведеният тренинг беше ефективен благодарение на предварително проведеното индивидуално проучване на специфичните нужди на всеки един от участниците по зададената тема, от страна на експертите на FIVE SENSE Ltd. Беше отлично организиран и съобразен с особеностите на сектора, в който BULPROS оперира, както и с нивото на развитие и компетентност по темата на участниците.“

Петър Душанов,
Управляващ партньор, Булпрос Консултинг АД

-----

„Стоян Тунков е изключителен експерт, презентатор и треньор и всяка компания и организация биха спечелили много от досега си с него. Неговите широкообхватни знания и дългогодишен опит го правят качествен обучител и ментор и всеки би научил много ако реши да се възползва от услугите на Five Sense Ltd“

Камелия Атанасова,
Мениджър програма, Бизнес алтернативи

-----

“Обученията бяха добре организирани и съобразени както с изискванията на институцията, така и с индивидуалните нужди на всеки от участниците."

Румяна Тодорова,
Изпълнителен директор, ПроКредит Банк България ЕАД

-----

„Стоян Д. Тунков демонстрира високо ниво на експертиза, а презентациите му са ясни и лесно достъпни и приложими. В допълнение, стилът му е изключително интерактивен и отворен към въпроси, а примерите, които използва са реални и близки до аудиторията. Със своя плам, Стоян успява бързо да завладее участниците и да ги предразположи, а високата оценка и позитивната обратна връзка от тях за обученията му е още едно доказателство за неговия професионализъм.“

Елица Баракова,
Изпълнителен Директор, BCause

-----

“С настоящата референция изразяваме нашата висока оценка за демонстрирания професионализъм и с увереност бихме препоръчали управляваната от Стоян Д. Тунков компания за тренинги и обучения FIVE SENSE Ltd., както и самия него като треньор и ментор в неговата експертиза.”

Павел Панайотов,
Програмен Директор, Ринкър

-----

“Стоян Тунков успя не само да създаде и проведе програма от 5 модула в рамките на 6 месеца, но даде солидно начало за изграждане на един професионален екип от обучители в нашата компания. Засили изключително мотивацията на всеки от тях за създаване на програми за обучение, без компромис с качеството и ефективността.“

Радка Чамова,
Мениджър Човешки Ресурси, Страйпс ЕООД